Algemene ledenvergadering september 2022

Afgelopen seizoen zijn wij als vereniging de zomer in gegaan met de zoektocht naar een nieuwbestuur. Het driekoppige bestuur heeft in zijn voltalligheid aangegeven hun functies te willen neerleggen. Zij hebben als bestuur een grote kennis en ervaring bij Duvol waarvoor er opvolging nodig is. Dinsdagavond 20 september hebben de leden van Duvol tijdens de eerste ALV van het seizoen een nieuw bestuur kunnen vaststellen. Allereerst willen wij Harm, Rob en Nellie bedanken voor hun inzet en goede zorgen. Zij hebben zich ingezet voor het behoud van een volleybalvereniging in Dukenburg en dragen nu een financieel gezonde vereniging over aan het nieuwe bestuur.
Het nieuwe bestuur bestaande uit René Brands, Marie-Louise Lubbers en Simon Kersten heeft het vertrouwen gekregen van de Duvol om de bestuurszaken over te nemen. Zij zullen zich de aankomende tijd focussen op de overdracht van de stukken. Daarnaast zullen zij een plan maken om hun missie vorm te geven. De nadruk zal liggen op het financieel gezond houden van de vereniging en het vergoten van het ledenaantal van de vereniging.